PR Kwadrat dla Sprint S.A.

Warszawa, 20 lipca 2015 – Agencja PR Kwadrat nawiązała współpracę z firmą Sprint S.A. wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju. Firma łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi, co lokuje ją w segmencie szybko rozwijających się spółek z zakresu nowoczesnych technologii.
Agencja będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach media relations oraz doradztwo w zakresie komunikacji z mediami. Umowę podpisano na czas nieokreślony.

Agencja Public Relations