Media relations

Budowanie dobrych stosunków z mediami to jeden z najważniejszych obszarów public relations. Profesjonalne działania media relations wymagają gruntownej wiedzy na temat sposobu i specyfiki pracy dziennikarzy oraz ich potrzeb. Pozwalają budować dobre i trwałe relacje firmy lub instytucji z szeroko pojętymi środkami przekazu i tym samym docierać do odpowiednich grup docelowych. Za największą zaletę tego typu współpracy uznaje się jednak wiarygodność przekazywanych infor­mac­ji oraz zwiększoną siłę ich oddziaływania. Ludzie ufają mediom, a te z kolei kształtują obraz naszego świata.

Dobre relacje z mediami i liderami opinii mają szczególne znaczenie zwłaszcza w wypadku pojawienia się kryzysu w organizacji.

Agencja Public Relations