EUROPOLGAZ

EUROPOLGAZ

Klient: EUROPOLGAZ S.A.

Zadanie: Komunikacja związana z dwudziestoleciem spółki Europolgaz, zarówno na forum publicznym, wśród akcjonariuszy, partnerów biznesowych, przedstawicieli władz państwowych, jak i wśród byłych i obecnych pracowników spółki.

Rozwiązanie: Dwie ekskluzywne publikacje sprofilowane pod względem zawartości merytorycznej i kreacji opracowanej w zależności od docelowego odbiorcy. Pierwsza, dedykowana akcjonariuszom, w formie luksusowego albumu w jedwabnej oprawie – przez pryzmat liczb, wartości, pionierskich rozwiązań i zastosowanych technologii ukazała osiągnięcia spółki na przestrzeni lat i jej znaczenie w skali kraju. Publikacja wydana w dwóch wersjach językowych – polskiej i rosyjskiej. Druga, skierowana do pracowników, obszerniejsza – stała się elegancką prezentacją stabilnej firmy o silnej pozycji na rynku, której sukces jest wspólnym dziełem perfekcyjnie dobranego i wykwalifikowanego zespołu.

Efekt: Pokazanie nowoczesnej firmy, działającej precyzyjnie, wykorzystującej pionierskie technologie, jednocześnie dbającej o otoczenie, w którym funkcjonuje oraz o pracowników stanowiących jej największy potencjał.