MASTERLEASE POLSKA

MASTERLEASE POLSKA

Klient: MASTERLEASE POLSKA – lider rynku CFM w Polsce, współpraca 2004 -2011 roku.

Zadanie: Zwiększenie rozpoznawalności marki oraz zaistnienie firmy i jej twórców w mediach.

Rozwiązanie: Stworzenie spójnej i długofalowej koncepcji komunikacji, dobór narzędzi: media relations, PR on-line, internal PR, PR personalny dla członków zarządu, powołanie programu edukacyjnego dla dziennikarzy WYŻSZA SZKOŁA LEASINGU.

Efekt: Wzrost liczby publikacji prasowych dotyczących Masterlease, stała wysoka obecność w mediach (Masterlease jako wiarygodne i cenne źródło informacji dla dziennikarzy), budowa zaufania do usług CFM – korzyści podatkowe dla użytkowników.

Wejdź na stronę