UCB Pharma

UCB Pharma

Klient: UCB Pharma

Zadanie: Budowanie relacji ze środowiskami pacjentów.

Rozwiązanie: Organizacja akcji Lekowa Pomoc Humanitarna. Relacje z mediami – zaangażowanie w pomoc stowarzyszeniom pacjenckim, wsparcie chorych i ich opiekunów w dostępie do konsultacji psychologicznych, prawnych,  zawodowych, zajęcia aktywizujące chorych.

Efekt: Około 300 publikacji nt. padaczki w mediach (głównie w dziennikach opiniotwórczych, w radiu, w telewizji – m.in. „Panorama” TVP, „Wydarzenia” Polsat. Dotarcie i stała współpraca ze wszystkimi stowarzyszeniami osób cierpiących na padaczkę w Polsce. Wywołanie nacisku społecznego prowadzącego do refundacji leku.

Wejdź na stronę