PR Korporacyjny

Nie ma dziś praktycznie firm czy instytucji, które nie musiałyby zabiegać o swój wizerunek czy pozyskanie przychylności. Pozytywne nastawienie odbiorców do organizacji ułatwia osiąganie zamierzonych celów. Często staje się wręcz warunkiem koniecznym realizacji planów i zadań.

Reputacja to wypadkowa wszystkich elementów działalności przedsiębiorstwa: miejsca w społeczeństwie – wśród dostępnej oferty rynkowej, jakości oferowanych produktów, sposobu funkcjonowania, identyfikacji wizualnej, a także zakresu i rodzaju podejmowanych inicjatyw.

By wszystkie te elementy składały się na harmonijny i spójny wizerunek konieczne jest określenie właściwej strategii komunikacji, która wyznacza kierunek działań oraz gwarantuje ich skuteczność.

Agencja Public Relations