PR Personalny

Za firmami, instytucjami, markami zawsze stoją ludzie: osoby zarządzające, dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści, szeregowi pracownicy. Reprezentują organizację w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym – klientami, kontrahentami, mediami. Swoimi działaniami wpływają jednocześnie na sposób postrzegania firmy. Dlatego tak ważne jest by były to działania profesjonalne i spójne z wizerunkiem organizacji, którą reprezentują.

W ramach PR Personalnego budujemy pozycję specjalisty, lidera w branży m.in. poprzez plasowanie wypowiedzi w mediach, wywiady, komentarze bieżących wydarzeń. Dodatkową korzyść stanowi fakt, że osoby postrzegane, jako profesjonaliści i eksperci w swojej dziedzinie są w stanie łatwiej promować przedsięwzięcia podejmowane przez organizację.

Agencja Public Relations