PR Wewnętrzny

O sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Bez sprawnego porozumiewania się z pracownikami nie jest możliwe jej dobre funkcjonowanie.

Komunikacja wewnętrzna ma zapewnić dotarcie do wiarygodnych informacji dotyczących aktywności przedsiębiorstwa do osób zatrudnionych. Dzięki temu mają oni szansę poznać i lepiej zrozumieć wszystkie aspekty jego funkcjonowania. A co za tym idzie, będą mogli identyfikować się z wartościami i zasadami, które obowiązują w organizacji. W efekcie zapewni to właściwą realizację zadań i spowoduje, że przedstawiciele firmy staną się jej siłą napędową i ambasadorami.

Wartość sumiennie budowanych kanałów komunikacji i pozytywnej atmosfery ma również ogromne znaczenie w przypadku zaistnienia kryzysu bądź zmiany.

Agencja Public Relations